Gezonde school

April 2024:

Onze school heeft de herregistratie van het vignet Gezonde School behaald en mag zich nu drie jaar langer Gezonde School noemen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

We werken op school aan het vanzelfsprekend maken van een goede omgang met elkaar. Hiervoor zetten we de Gezonde School-aanpak in. Dit is een integrale aanpak waarmee dit onderwerp terugkomt in de lesstof, in de schoolomgeving, in signalering en in het beleid. Een échte Gezonde School, als groeiplaats voor een gezonde en vitale samenleving.

Op De WereldSter doen wij dit onder andere middels de Kanjertraining
Kanjertraining, voor rust en vertrouwen in de klas - Kanjertraining | Kanjertraining, kanjer, tijger. )
Wij streven ernaar dat alle leerlingen lekker in hun vel zitten en goede keuzes maken in de omgang met elkaar. 

Onze school heeft hiermee speciale aandacht voor het thema 'welbevinden'. 

Het programma Gezonde School is een unieke samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad, MBO-Raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland. Wil je meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl/vignet

Informatie nieuwe ouders

Wordt uw kind 4 jaar of wilt u een ouder kind op onze school inschrijven?  

Dan wilt u natuurlijk wat meer van de school weten. Waarschijnlijk heeft u al een eerste indruk gekregen door eens rond te kijken op onze website. Maar hoe draait de school nu "in het echt"? Om dat te zien, kunt u het beste een afspraak maken via een mailbericht aan: info.wereldster@innovo.nl.