Bij ons op school hebben wij een leerkracht die anti-pestcoach is: juf Hélène. Meester Thijs is onze kindervertrouwenspersoon. Juf Hélène is opgeleid tot anti-pestcoach. Tijdens deze cursus heeft zij kennis opgedaan over de 'anti-pestwet' en de inhoud en gevolgen van deze wet. Zij heeft inzicht verkregen in pesten als groepsprobleem, in de ernstige gevolgen van pesten en het belang van positieve groepsvorming.

De leerkracht is en blijft het eerste en vaste aanspreekpunt wanneer er sprake is van pesten. De anti-pest coördinator komt in beeld wanneer ingezette interventies niet het gewenste resultaat opleveren. Zowel leerlingen, als ouders/ verzorgers en collega's kunnen een beroep op haar doen. Zij zal samen met de betreffende leerling(en), de betreffende ouders/verzorgers en de betreffende leerkracht(en) het pestprobleem in kaart brengen en op zoek gaan naar oplossingen. Vervolgens zal zij de vinger aan de pols houden tijdens het traject dat uitgezet wordt en het aanspreekpunt blijven.
 
De juf voert verder de volgende taken uit:
Zicht houden op de berichtgeving en wetgeving omtrent het onderwerp pesten binnen het primair basisonderwijs zodat ons anti-pestbeleid up-to-date is en voldoet aan de wet.
Ervoor zorg dragen dat alle direct betrokken partijen kennis hebben van het anti-pestprotocol.
Zij is medeverantwoordelijk voor het 'kanjerbeleid' waarbinnen de nadruk ligt op elkaar met respect behandelen, je veilig voelen binnen de school, jezelf durven zijn en je binnen de groep en binnen de school bij elkaar betrokken voelen.
 

Informatie nieuwe ouders

Wordt uw kind 4 jaar of wilt u een ouder kind op onze school inschrijven?  

Dan wilt u natuurlijk wat meer van de school weten. Waarschijnlijk heeft u al een eerste indruk gekregen door eens rond te kijken op onze website. Maar hoe draait de school nu "in het echt"? Om dat te zien, kunt u het beste een afspraak maken via een mailbericht aan: info.wereldster@innovo.nl.