Aanmeldprocedure Basisschool De WereldSter

Oriëntatie
Wordt uw kind 4 jaar of wilt u een ouder kind op onze school aanmelden?  Dan wilt u natuurlijk wat meer van de school weten. Waarschijnlijk heeft u al een eerste indruk gekregen door eens rond te kijken op onze website. Maar hoe draait de school nu "in het echt"? Om dat te zien, kunt u het beste via een mail (info.wereldster@innovo.nl) een afspraak maken.
We nodigen u dan uit voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. U kunt al uw vragen stellen en u krijgt informatie over de school en een persoonlijke rondleiding. Natuurlijk is uw kind hierbij van harte welkom.  Aanmelding is mogelijk voor elk kind, waar u ook woont. Aanmeldingen van nieuwe leerlingen voor groep 1 (jongste kleuters) zijn mogelijk vanaf de derde verjaardag. U kunt uw kind op elk moment van het jaar aanmelden. Wij hebben geen open dag.

Aanmelden
Besluit u over te gaan tot aanmelding? Dan kunt u het aanmeldformulier, dat u na afloop van de rondleiding heeft ontvangen, invullen en inleveren bij de intern begeleider van de school.
Ouders die onze school al kennen, kunnen het aanmeldformulier ook direct invullen. Aanmeldformulieren kunt u afhalen bij de conciërge, het MT van de school of hier downloaden. Ook kunt u bij de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf terecht voor een aanmeldformulier. Pas na ontvangst van uw aanmeldformulier nemen wij de aanmelding in behandeling.

Intakegesprek
Vervolgens plannen wij een afspraak met u voor het intakegesprek met de intern begeleider.
Tijdens dit gesprek ontvangen we van u informatie over de ontwikkeling van uw kind. Ook kunt u eventuele andere zaken bespreken waar we rekening mee moeten houden.
We informeren bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de voorgaande school naar belangrijke informatie over de ontwikkeling van uw kind en welke ondersteuning noodzakelijk is.
Na het intakegesprek wordt beoordeeld of wij als school kunnen bieden wat uw kind nodig heeft en of wij uw kind kunnen inschrijven. U ontvangt binnen 6 weken bericht van school.

Inschrijving
Als uw kind is ingeschreven op school, neemt de unitcoördinator contact met u op. In dit gesprek krijgt u te horen bij welke leerkracht(en) uw kind in de klas komt en worden -indien gewenst- wenmomenten afgesproken*.
Wordt uw kind binnenkort 4 jaar? Dan gebeurt dit ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag.
Is uw kind ouder en komt het van een andere school? Dan gebeurt dit zo spoedig mogelijk.
Kan onze school niet bieden wat uw kind nodig heeft of zijn hier twijfels over? Dan zullen wij met u in gesprek gaan en u ondersteunen bij het vinden van een passende school.

* T.a.v. de wenmomenten van kleuters hanteren we de volgende regel:
Vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen ze 2 of 3 keer een dagdeel kennis komen maken met de school. Dit is geheel vrijblijvend. Kleuters mogen op onze school starten op de eerste schooldag nadat ze vier jaar geworden zijn. Wordt uw kind in de laatste vier weken van het schooljaar 4 jaar? Dan wordt in onderling overleg besproken of het kind nog voor de zomervakantie kan starten.
 

Informatie nieuwe ouders

Wordt uw kind 4 jaar of wilt u een ouder kind op onze school inschrijven?  

Dan wilt u natuurlijk wat meer van de school weten. Waarschijnlijk heeft u al een eerste indruk gekregen door eens rond te kijken op onze website. Maar hoe draait de school nu "in het echt"? Om dat te zien, kunt u het beste een afspraak maken via een mailbericht aan: info.wereldster@innovo.nl.