Wereldburgerschap

WERELDBURGERSCHAP

De wereld is groot en wij maken er allemaal onderdeel van uit. Een wereldburger is iemand die zich realiseert dat wat hij of zij doet effect heeft op de rest van de wereld. En daardoor nadenkt over de keuzes die hij maakt.

In ons kindcentrum vinden wij het belangrijk om als wereldburgers met elkaar om te gaan en de kinderen voor te bereiden op de maatschappij.
De volgende kernwoorden kennen wij hierbij:
- zelfstandigheid
- zelfredzaamheid (ICT vaardig zijn hoort hier ook bij)
- samenwerking
- sociaal vaardig zijn (taalsterk, goede communicatievaardigheden)
- gezonde leefstijl (fysieke en mentale gezondheid, duurzaamheid)
- flexibel versus gezond kritisch zijn
 

Informatie nieuwe ouders

Wordt uw kind 4 jaar of wilt u een ouder kind op onze school inschrijven?  

Dan wilt u natuurlijk wat meer van de school weten. Waarschijnlijk heeft u al een eerste indruk gekregen door eens rond te kijken op onze website. Maar hoe draait de school nu "in het echt"? Om dat te zien, kunt u het beste een afspraak maken via een mailbericht aan: info.wereldster@innovo.nl.