Wat is een Sterrenraad, oftewel 'de mond van de school' zoals de kinderen het omschrijven?

Op onze school praten veel volwassenen over de school: de oudervereniging, de medezeggenschapsraad en natuurlijk de juffen en de meesters. Ze willen allemaal dat de kinderen veel leren en het leuk hebben op onze school.

We willen ook praten MET de kinderen. Wat vinden jullie van onze school? Wat kunnen we doen om het beter / leuker te maken? Wordt er gepest op school en wat kunnen we eraan doen? Moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt? Is er iets niet veilig op school? enz.

In de Sterrenraad zitten van groep 3 t/m 8 één klassenvertegenwoordiger per groep. In een combinatiegroep zijn dit er natuurlijk twee. Bij de Sterrenraad zit juf Susan om naar de verhalen en ideeën te luisteren èn om vragen te stellen.

Als je in de Sterrenraad zit, praat je niet alleen voor jezelf, maar voor de hele groep. Daarom word je de klassenvertegenwoordiger genoemd.

De Sterrenraad vergadert ongeveer 1x per 6 weken.

Informatie nieuwe ouders

Wordt uw kind 4 jaar of wilt u een ouder kind op onze school inschrijven?  

Dan wilt u natuurlijk wat meer van de school weten. Waarschijnlijk heeft u al een eerste indruk gekregen door eens rond te kijken op onze website. Maar hoe draait de school nu "in het echt"? Om dat te zien, kunt u het beste een afspraak maken via een mailbericht aan: info.wereldster@innovo.nl.